Bohaterów Warszawy 7, 73-200 Choszczno cech.choszczno@wp.pl 95 765 73 08

Cele i zadania

Podstawową działalnością Cechu jest działalność informacyjna oraz reprezentowania interesów członków wobec terenowych organów administracji.

Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudniania przez nich pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.

Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami branżowymi w zakresie dokształcania teoretycznego i praktycznego uczniów szkolonych przez członków Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie zaprasza do współpracy pracodawców, którzy nie są jeszcze zrzeszeni w naszej organizacji

Pomożemy przy:

  • zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem
  • skompletowanie dokumentów do egzaminu zawodowego, który młodociany pracownik będzie zdawał przed Komisja Egzaminacyjną Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
  • pomożemy przy uzyskaniu środków pieniężnych z refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
  • pomoc przy uzyskaniu środków pieniężnych po wyszkoleniu uczniów z urzędów Gminy