Bohaterów Warszawy 7, 73-200 Choszczno cech.choszczno@wp.pl 95 765 73 08

Historia cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie działa od 1946 roku.

Nasi poprzednicy zaczynali od przysłowiowego zera i już 1946r. pierwsi krawcy, kowale, malarze oraz inni zaczęli myśleć o założeniu swojej organizacji rzemieślniczej.

Pierwsze biuro tymczsowe powstało w mieszkaniu pana Stefana Kiliana i już w nastepnym roku powołano pierwszy Zarząd pod jego przewodnictwem.

Po utworzeniu 1974 roku województwa Gorzowskiego do Cechu należało około 350 członków i zatrudnionych było 4 pracowników.

Od 2006 roku Cech zmienił przynależność organizacyjną z Izby Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. na przynależność do Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Szczecinie.

Na chwilę obecną zrzeszamy 45 członków i obejmujemy swoją działalnością cały powiat choszczeński. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu prowadzą działalność gospodarczą w swoich zakładach rzemieślniczych i szkolą uczniów w zawodach: piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, elektryk, handlowiec na potrzeby lokalnego rynku pracy. W swoich zakładach przekazują swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w części praktycznej nauki zawodu młodocianym pracownikom.