Bohaterów Warszawy 7, 73-200 Choszczno cech.choszczno@wp.pl 95 765 73 08

Aktualności i wydarzenia

Co w trawie piszczy
Egzaminy czeladnicze dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia będących młodocianym pracownikiem. Zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), jednym z warunków ukończenia branżowej szkoły I stopnia przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem realizującym przygotowanie zawodowe u...
Czytaj dalej...
Stawki za egzaminy  obowiązujące w 2022 roku Egzamin czeladniczy: 760,71 PLN Egzamin mistrzowski: 1521,43 PLN Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonywania określonej pracy): 271,68 PLN Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej
Czytaj dalej...
Dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dla uczniów klasy III branżowej szkoły i stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu u rzemieślnika: Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem...
Czytaj dalej...